• Newsletter jest bezpłatną usługą Tower Graphics świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Newsletter zawiera wybrane propozycje z aktualnej oferty Tower Graphics i rozsyłany jest nie częściej niż dwa razy w tygodniu.
  • Tower Graphics nie ma obowiązku przechowywania i przesyłania archiwalnych edycji Newslettera.
  • Newsletter ma charakter informacyjny, jest zaproszeniem do negocjacji i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
  • Subskrybent zapisując się do Newslettera i dobrowolnie podając swój adres e-mail, zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  • Rezygnacji z otrzymywania Newslettera Subskrybent może dokonać za pomocą linku w newsletterze lub pisząc na adres marketing@towergraphics.pl.
  • Administratorem bazy danych osobowych jest Tower Graphics z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 392.
  • Subskrybentom przysługuje prawo do wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Tower Graphics.
  • Tower Graphics nie udostępnia bazy danych Subskrybentów żadnym innym podmiotom.